onsdag 24 februari 2016

Jag är tillbaka!

Efter år av flitigt skrivande tröttnade jag på att dela med mig av tankar kring min profession. Jag kände att mer privata intressen pockade på min uppmärksamhet, samtidigt som familjeliv och ny arbetsplats krävde sitt.


Om livet lärt mig en sak så är det dock detta: vi befinner oss ständigt i ett tillstånd av förändring. Det enda vi kan vara säkra på är just nämnda förändring. Jag har nu landat på nytt i det underbara tillstånd som är livet. Jag har funnit mig tillrätta som skolbibliotekarie med nya förutsättningar, och jag har också upprörts.


Ja, du läste rätt! Upprörts! Det finns saker i detta yrke som retar mig till den grad att jag helt enkelt måste skriva av mig. Som tur är innebär det dagliga samspråket med medier, lärare och elever att vi trots allt har världens bästa yrke.


Håll i hatten! Fler inlägg kommer. Likt en godispåse blir det blandade karameller. Sött, salt och surt blandas till vad jag hoppas blir en välsmakande, digital skolbiblioteksresurs.

fredag 1 mars 2013

Timeout

Att ta timeout har blivit en vanlig syssla för allt fler av oss, så icke här! Däremot kommer denna blogg att vara vilande tills jag kan fokusera mer på att skriva om vårt fantastiska yrke. Som tur är finns det så många andra duktiga skolbibliotekarier som gärna delger sina tankar.

Just nu har jag dock flera andra tidskrävande projekt, som kräver min närvaro, både tids- och tankemässigt. Jag hotar dock med att återkomma inom en snar framtid..


söndag 30 september 2012

Någon som är förvånad?

Enligt den senaste utredningen, med titeln Läsandets kultur, om läsning i Sverige får skolbiblioteken ett ganska stort utrymme. Det mesta som sägs är information som funnits vid handen en längre tid. Den nya skollagens krav på tillgänglighet, barns allt sämre läsförmåga o.s.v. är sådant de flesta av oss redan känner till.

Vad som däremot kom som en positiv nyhet i rapporten var att man tryckte hårt på bibliotekariens pedagogiska roll. Detta borde vara en självklar sak att driva för alla landets skolledare, men statistiken tyder dessvärre inte på att så är fallet. Mycket behöver göras för att vi på allvar skall slippa en generation där läs- och skrivförståelsen är på nya bottennivåer.

fredag 20 juli 2012

Dyster statistik


25 procent av alla gymnasieskolor saknar skolbibliotek. Inte oväntat står friskolorna för en stor del av denna brist. Skolinspektionen hävdar dock att de flesta grundskolor har skolbibliotek. Jag är mycket skeptisk till den nya skollagen, som enbart säger att så länge ett rum med böcker finns har vi uppnått målet.

Visst, rent krasst är det så tandlös lagen är, men intressantare hade det varit att utgå från Kungliga Bibliotekets statistik som  visar att endast en tredjedel av landets skolelever har tillgång till välfungerande skolbibliotek enligt kriterierna:

a.  Ett skolbibliotek inom skolans lokaler
b. En sökbar katalog
c.  Minst 1000 fysiska medier
d. En anställd skolbibliotekarie minst 20 timmar per vecka

onsdag 6 juni 2012

Knowledge Graph


Säga vad man vill, men Google upphör aldrig att förvåna. Ständigt kommer de med nya, smarta verktyg för oss kunskapsnördar. Det senaste tillskottet är Knowledge Graph, som ger mervärde till den sökning du gjort. Google föreslår exempelvis fler sökalternativ om sökordet du använt är en homonym. Söker du exempelvis på engelskans "mercury" upptäcker du att det kan betyda både a) en planet och b) ett grundämne.

Mest nytta har du nog av den högerspalt som finns som tillägg till de vanliga sökresultaten. Där ges en sammanställd information (hämtat från Wikipedia) av det du sökt samt förslag på närliggande ämnen och platser.

Läs en ingående studie av Google Knowledge Graph här.


En ikon har lämnat oss


En stark och ärlig förespråkare av bibliotek, och en hjälte för alla dem som tror på litteraturens inneboende kraft att förändra människans liv, har nyligen avlidit. Ray Bradbury blev 91 år gammal. Mest känd är han som science fiction-författare; boken Farenheit 451 (1953) är hans magnum opus. Boken är en dystopi, men också en kärleksförklaring till den tryckta boken som medium för tankar och drömmar.

Trots att Bradbury ofta hade blandade känslor för människans förhållande till teknik hävdade han bestämt att  han inte är

"[...] rädd för maskiner. Jag tror inte att robotar kommer att ta över. Jag tror att män med leksaker har tagit över. Och om vi inte tar leksakerna från dem, så är vi idioter." [Källa]

Ett uttalande med hög sanningshalt. Frågan Bradbury ställde, och som vi alla bör ställa oss, är om tekniken är till för oss eller har ett mer osympatiskt, avhumaniserat egensyfte.

Bradbury har också yttrat följande guldkorn, något som jag alltid haft i bakhuvudet i mitt dagliga arbete som skolbibliotekarie:

"There´s no use going to school unless your final destination is the library."

RIP