torsdag 15 september 2016

Här slutar Internet


Nu har jag nog suttit för länge vid skärmen. Dags att ta fram mitt livs största kärlek, böckerna! (Mitt livs näststörsta kärlek kanske ska tilläggas. Min underbara fru innehar alltjämt förstaplatsen.)

Höstlov blir läslov

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen aviserat att höstlovet numera skall benämnas läslov. Gör det någon skillnad vad gäller barns vilja att läsa? Knappast. Lika lite som att sportlovet leder till att alla skolelver i Sverige rör sig annat än på jakten efter fler Pokémon-figurer. Jag tror däremot att det har en stor symbolisk innebörd. Genom att upprepande gånger nämna saker vid namn befäster man också hur viktigt det är. Läsningen är gunden för allt i skolan, därför är det också naturligt att man uppmuntrar denna basfärdighet också utanför skoltid.

onsdag 22 juni 2016

Skolbiblioteken får utökat mandat i IT-satsning

Enligt Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket, kommer skolbiblioteken får en tydligare roll i den nya kursplanerna. Förutom nya satsningar på informationskompetens (där bl.a. programmering skrivs in i läroplanen) skall även skolbibliotekariernas roll att hjälpa elever och personal med vår IKT-kompetens tydliggöras. Rektorns ansvar för skolbiblioteken skall också betonas i de nya styrdokumenten. Det senare ser jag som ett steg som faktiskt borde tagits redan då skolbiblioteken skrevs in i skollagen.

Märk väl att detta bara är förslag från Skolverket. Det är upp till regeringen att rösta igenom eventuella förändringar i styrdokumenten. Det torde dock inte vara någon större oenighet i riksdagen kring dessa frågor.

Läs mer här.

fredag 17 juni 2016

Skaparverkstad

För flera år sedan hade jag en idé om att skolbiblioteket borde vara ett laboratorium för kunskap och fantasi. Efter år av velande kommer jag nu äntligen omsätta devisen i praktiken! Med början nästa läsår får "mitt" skolbibliotek en skaparverkstad med utrymme för 3D-skrivare, lego, elektroniska byggsatser, modeller, pärlplattor och allt annat som ryms inom mänsklig kreativitet (och min snäva budget).


Så kallade Maker Spaces finns i flera länder. Skolbiblioteken har ofta varit en föregångare på området eftersom det gynnar barns lärande och med lätthet kan nivåanpassas. Den naturliga kopplingen till böcker och andra medier finns givetvis också där. Allt kommer inte att finnas på plats med en gång, saker köps in kontinuerligt och i samråd med elever och personal. Tanken är att skaparverkstaden på sikt skall kunna användas vid exempelvis elevens val.

onsdag 24 februari 2016

Jag är tillbaka!

Efter år av flitigt skrivande tröttnade jag på att dela med mig av tankar kring min profession. Jag kände att mer privata intressen pockade på min uppmärksamhet, samtidigt som familjeliv och ny arbetsplats krävde sitt.


Om livet lärt mig en sak så är det dock detta: vi befinner oss ständigt i ett tillstånd av förändring. Det enda vi kan vara säkra på är just nämnda förändring. Jag har nu landat på nytt i det underbara tillstånd som är livet. Jag har funnit mig tillrätta som skolbibliotekarie med nya förutsättningar, och jag har också upprörts.


Ja, du läste rätt! Upprörts! Det finns saker i detta yrke som retar mig till den grad att jag helt enkelt måste skriva av mig. Som tur är innebär det dagliga samspråket med medier, lärare och elever att vi trots allt har världens bästa yrke.


Håll i hatten! Fler inlägg kommer. Likt en godispåse blir det blandade karameller. Sött, salt och surt blandas till vad jag hoppas blir en välsmakande, digital skolbiblioteksresurs.