onsdag 22 juni 2016

Skolbiblioteken får utökat mandat i IT-satsning

Enligt Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket, kommer skolbiblioteken får en tydligare roll i den nya kursplanerna. Förutom nya satsningar på informationskompetens (där bl.a. programmering skrivs in i läroplanen) skall även skolbibliotekariernas roll att hjälpa elever och personal med vår IKT-kompetens tydliggöras. Rektorns ansvar för skolbiblioteken skall också betonas i de nya styrdokumenten. Det senare ser jag som ett steg som faktiskt borde tagits redan då skolbiblioteken skrevs in i skollagen.

Märk väl att detta bara är förslag från Skolverket. Det är upp till regeringen att rösta igenom eventuella förändringar i styrdokumenten. Det torde dock inte vara någon större oenighet i riksdagen kring dessa frågor.

Läs mer här.

fredag 17 juni 2016

Skaparverkstad

För flera år sedan hade jag en idé om att skolbiblioteket borde vara ett laboratorium för kunskap och fantasi. Efter år av velande kommer jag nu äntligen omsätta devisen i praktiken! Med början nästa läsår får "mitt" skolbibliotek en skaparverkstad med utrymme för 3D-skrivare, lego, elektroniska byggsatser, modeller, pärlplattor och allt annat som ryms inom mänsklig kreativitet (och min snäva budget).


Så kallade Maker Spaces finns i flera länder. Skolbiblioteken har ofta varit en föregångare på området eftersom det gynnar barns lärande och med lätthet kan nivåanpassas. Den naturliga kopplingen till böcker och andra medier finns givetvis också där. Allt kommer inte att finnas på plats med en gång, saker köps in kontinuerligt och i samråd med elever och personal. Tanken är att skaparverkstaden på sikt skall kunna användas vid exempelvis elevens val.